http://www.complussolution.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

โปรโมชั่น

หมวดหมู่สินค้า

ลูกค้าของเรา

ผลงานการติดตั้ง

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ15/03/2012
อัพเดท19/04/2018
ผู้เข้าชม999,356
เปิดเพจ1,591,025
สินค้าทั้งหมด197

Miracle Eyes คืออะไร?

Video สาธิตหลักการทำงานของ Miracle Eyes

 โครงการ Miracle Eyes เป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง ทีโอที กสท. ทรู อินเตอร์ลิงค์ เมโทรอารม์ ดีลิงค์ ฟูจิโกะ สมารท์ทรี เพาเวอร์โซลูชั่น โอเอ็มเอ็ม ไอทีเอ็กซ์ และ กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล ในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาระบบแจ้งเหตุผ่านกล้อง CCTV โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) กันเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อนำร่องระบบแจ้งเหตุร้ายผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยกล้อง วงจรปิด (CCTV) Miracle Eyes เพื่อเพิ่มมิติของข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านข้อมูลภาพ ซึ่งจะช่วยให้ภารกิจด้านการป้องกัน ภารกิจปราบปราม ภารกิจสืบสวนสอบสวน มีประสิทธิภาพดีขึ้น และเพิ่มความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจและความมั่นใจในการให้บริการแก่ประชาชนยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการสร้าง บริการใหม่ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 บริการ Miracle Eyes เป็นบริการรับแจ้งเหตุผ่านกล้อง CCTV โดยใช้งานผ่านโครงข่าย (Network) ของ ทีโอที กสท ทรู และ อินเตอร์ลิงค์ ไปยังศูนย์ 191 และ สถานีตำรวจ 88 แห่ง โดยลูกค้าที่สนใจต้องมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ADSL, WiFi, FTTx หรือ 3G อยู่แล้ว โดยถ้าไม่มี สามารถสมัครบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL, WiFi, FTTx หรือ 3G จากทีโอทีได้

 การก่อตั้งโครงการ
 6 กันยายน 2556
 ลงนามความร่วมมือระหว่าง
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
กับบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) 
เพื่อพัฒนาโครงการ Miracle Eyes
 9 กันยายน 2556
 ลงนามความร่วมมือระหว่าง
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
กับบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน)
เพื่อดำเนินการโครงการ Miracle Eyes
 5 พฤศจิกายน 2556
 เปิดโครงการ Miracle Eyes
ณ สโมสรตำรวจ
 10 พฤศจิกายน 2556
ลงนามความร่วมมือระหว่าง
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) เพื่อขยายเครือข่ายให้บริการ Miracle Eyes
 29 กันยายน 2557
ลงนามความร่วมมือระหว่าง
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
กับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 
เพื่อขยายเครือข่ายให้บริการ Miracle Eyes
*ที่มา http://www.miracle-eyes.net/
 จากสถิติอาชญากรรม การรับแจ้งทางสายด่วน 191 แต่ละปี มีจำนวนการแจ้งมากกว่า 250,000 ครั้ง และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในจำนวนนี้มีคดีอยู่จำนวนมากที่ไม่พบพยาน หลักฐานในที่เกิดเหตุ ทำให้ยากต่อการจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้แม้จะมีการ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในกรุงเทพมหานครอย่างแพร่หลาย แต่ด้วยการดำเนินการที่ไม่เป็นระบบ และไม่มีศูนย์ปฎิบัติการแบบเบ็ดเสร็จ การใช้งานยังไม่ครอบคุมทุกระบบรวมถึงกล้องซึ่งมีจำนวนน้อยไม่ เพียงพอ เป็นเหตุให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ท.คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะ CIO (Chief Information Officer) ด้านเทคโนโลยี ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยบริษัท TOT จัดทำ(มหาชน) จัดทำ โครงการนวัตกรรมศูนย์สั่งการกล้องทีวีวงจรปิด เพื่อป้องกันปราบปราม อาชญากรรมแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Miracle Eyes ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการใช้ระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งทั่วกรุงเทพมหานคร
 โครงการนวัตกรรมศูนย์สั่งการกล้องทีวีวงจรปิด เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Miracle Eyes มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคม รวมถึงเป็นเครื่องมือ สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในด้านการสืบสวนคดีอาญา ด้านการจราจร การควบคุมอุบัติเหตุจราจร ตลอดจนการหาพยานหลักฐานต่างๆได้มีประสิทธิภาพ และทันท่วงที ด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วกรุงเทพมหานคร โดยการนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ของ TOT ซึ่งมีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย และครอบคุมมากที่สุดของประเทศ มาประสานเข้ากับทำงานของระบบรับแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือฉุกเฉินของตำรวจนครบาล โดยสถานีตำรวจนครบาล ทั้ง 88 แห่ง ทั่ว กรุงเทพฯ จะติดตั้งระบบศูนย์สั่งการระบบทีวีวงจรปิดและมีเจ้าหน้าที่คอมเฝ้าระวังพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่แสดงภาพสดจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV ตามสถานที่ต่างๆ ที่ประชาชนหรือผู้ประกอบการติดตั้งกล้องไว้ 

 ซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามสถานีตำรวจนครบาลทั้ง 88 แห่ง โดยจะเชื่อม โยงมารวมไว้ ที่ศุนย์กลางการควบคุมสั่งการปฎิบัติ การที่กองบังคับการตำรวจจราจร เพื่อประโยชน์ ในการประสานการปฎิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับระบบการทำงาน ของ Miracle Eyes ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ความเร็วประมาณ 2-3 MB ขึ้นไปโดยโครงการ นำร่องจะสามารถให้บริการ 2 ระบบคือ 1. ระบบแจ้งเหตุเพื่อให้แจ้งเหตุต่อศูนย์สั่งการได้ทันทีแบบ Real-time โดยเมื่อมีเหตุผิดปกติประชาชนจะสามารถกดปุ่มขอความช่วยเหลือ ซึ่งระบบจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ ที่กองบังคับการตำรวจจราจร โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะตรวจสอบเหตุการณ์จากนั้นจะแจ้งไปยังสถานีตำรวจในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งหน้าที่ตำรวจสายตรวจซึ่งอยุใกล้บริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อให้สามารถระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว ระบบแจ้งเตือนหรือระบบ LEASE LINE เพื่อดูแลความปลอดภัย ในขณะที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ เป็นระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ ด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งจะมี การตั้งค่าภาพปกติไว้ เมื่อมีสิ่งผิดปกติ หรือมีสิ่งบุกลุกที่แตกต่างจากภาพปกติ ระบบจะทำการส่งสัญญาณไปยังศูนย์ ที่กองบังคับการตำรวจจราจร โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเหตุการณ์และเมื่อมีเหตุต้องสงสัยก็จะแจ้งไปยังสถานีตำรวจที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ที่อยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุ พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจจะแจ้งไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าของบ้าน นับเป็นความสำเร็จ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และสังคม วันนี้ โครงการ Miracle Eyes หนึ่งในโครงการที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาพัฒนา เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ อย่างยั่งยืนตลอดไป "อยู่สุขเถิดประชา....ตำรวจข้าจะคุ้มภัย"

 กล้องวงจรปิด "ฟูจิโกะ" และ "เคนโปร" ร่วมกับโครงการ Miracle Eyes
กล้องวงจรปิด "ฟูจิโกะ" และ "เคนโปร" เข้าร่วมโครงการ Miracle Eyes

 Miracle Eyes มีหลักการง่าย เพียงแค่คุณติด กล้องวงจรปิด "ฟูจิโกะ" และ "เคนโปร" คุณก็สามารถมั่นใจกับความปลอดภัยได้ เมื่อเกิดเหตุร้ายภายในบ้านของคุณเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังตำรวจ สน. ที่ใกล้เคียง เพื่อเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุ ภายใน 10 นาทีเท่านั้น

 วัตถุประสงค์ Miracle Eyes เพื่อนำร่องระบบแจ้งเหตุร้ายผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มมิติของข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านข้อมูลภาพ ซึ่งจะช่วยให้ภารกิจด้านการป้องกัน ภารกิจปราบปราม ภารกิจสืบสวนสอบสวน มีประสิทธิภาพดีขึ้น

 การแจ้งเตือน Miracle Eyes บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้พัฒนาความสามารถไร้ขีดจำกัดของ กล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึก ให้สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ทาง แอพพลิเคชั่น ง่ายๆ เพียงกดแจ้งเตือน ทางศูนย์จะทำการตรวจสอบข้อมูลทันที

 เมื่อเข้าร่วมโครงการ Miracle Eyes ติดกล้องวงจรปิด "ฟุจิโกะ" และ "เคนโปร" คุณจะได้รับฟรีค่าบริการ 3 เดือนแรก เพื่อให้คุณทดลองใช้งานกันเลยฟรี!! พร้อมฟรีโปรโมชั่นของหายจ่ายจริง โดยกรุงเทพประกันภัย กรมธรรม์วงเงินเป็นไปตามเงื่อนไข จร.3

view
view