ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สถานที่ : ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ติดตั้ง : 12 ธันวาคม 2562

 

เป็นอีกไซต์งานหนึ่งที่ภาคภูมิใจของคอมพลัส โซลูชั่น ซึ่งได้ทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในอาคารเรียนรวม 4 ซึ่งเป็นอาคารเรียนใหม่สูง 6 ชั้น ซึ่งกำลังก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ มีแผนจะเปิดใช้งานตึกในต้นปี 2563 นี้ โดยทางคอมพลัสฯ ได้มีโอกาสเข้ามาดูแล ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทั่งระบบ ครอบคลุมทั้งกล้องภายในและกล้องภายนอก

 

อาคารศูนย์เรียนรวม 4 หน้างานของทีมช่างเราในไซต์นี้

 

 

ระบบกล้องที่เราจะติดในหน้างานนี้เป็นระบบ Network Camera แบ่งเป็นสองแบรนด์ ส่วนด้านในอาคารทั้งหมดจะเป็นระบบกล้อง Network Camera ความละเอียด 3 ล้านพิกเซล ของ BOSCH ทั้งหมดจำนวน 76 ตัว ครอบคลุมบริเวณด้านในอาคาร ส่วนบริเวณรอบนอกอาคาร เป็นระบบ Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล ของ HIKVISION ทั้งหมดจำนวน 22 ตัว โดยวางแผนการเดินสายจากห้อง Control Room ไปยังตู้โหนดต่างๆ แยกตามจำนวนชั้นด้วยสาย Fiber Optic จากนั้นจึงแยก Switch Hub ในตู้โหนดเพื่อเดินสาย Lan Cable ไปยังตำแหน่งกล้อง โดยการเดินสายทั้ง Fiber Optic และ Lan Cat6E เดินโดยวางราง Wire Way และเดินท่อเหล็ก EMT ตามมาตรฐานงานติดตั้ง ส่วนกล้องบริเวณภายนอกให้เดินสาย PE ฝังใต้ดินเพื่อความสวยงาม โดยกล้องภายนอกให้ติดตั้งตัวกล้องบนเสาไฟส่องสว่าง

 

โฉมหน้าของกล้องระบบ Network Camera แบรนด์ BOSCH

 

ทีมช่างเริ่มลงมือเดินท่อ PE ฝังใต้ดินก่อนที่ทีมงานก่อสร้างจะปรับพื้นดินเพื่อทำถนน โดยมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างดูแลการติดตั้งอย่างใกล้ชิด

 

หน้าไซต์งานยังมีการปรับพื้นผิวถนนโดยรอบอาคาร

 

ทีมช่างเริ่มทำการฝังท่อ PE เพื่อร้อยสายสัญญาณฝังพื้นไปยังเสาไฟ

 

เดินท่อ PE เข้าในตัวอาคารอย่างเป็นระเบียบ

 

หลังจากเดินสายเข้าตัวอาคารแล้ว ทีมช่างก็ทำการเดินท่อเหล็ก EMT ไปยังตู้โหนด

 

ทีมช่างเริ่มดัดท่อเหล็ก EMT เพื่อเดินท่อเหล็กไปยังตำแหน่งกล้อง

 

ผลงานเดินท่อเหล็กอย่างเป็นระเบียบของทีมช่างของเรา

 

ทีมช่างเริ่มทำการ Wiring Cable หลังจากเดินท่อเรียบร้อยแล้ว

 

อีกมุมของการ Wiring Cable เข้าสู่ตู้โหนด

 

เริ่ม Wiring Cable Fiber Optic จากตู้โหนดไปยังห้อง Server

 

Wiring Cable Fiber Optic มาถึงห้องไฟฟ้าหลัก

 

Wiring Cable ในราง Wire way ไปยังตำแหน่งตู้โหนดต่างๆ

 

ทีมช่างอารมณ์ดีของเราครับ

 

เนื่องจากตำแหน่งติดตั้งกล้อง Dome Camera ภายในอาคารบางจุดไม่สามารถติดตั้งบนเพดานได้ เนื่องจากมีโคมไฟส่องสว่างซึ่งมีขายื่นออกมาจากเพดาน ซึ่งทำให้บดบังมุมกล้อง จึงจำเป็นต้องจัดทำขาเพื่อยึดตัวกล้องให้ยื่นลงมาพ้นจากการบังของโคมไฟส่องสว่าง โดยใช้่ท่อเหล็กเชื่อมมาสีขาวมาติดตั้งดังรูป

 

เตรียมติดตั้งขาตั้งกล้องเหล็กยื่นมาจากเพดาน เพื่อหลบไฟส่องสว่าง

 

ทีมช่างติดตั้งขาตั้งกล้องเรียบร้อย พร้อมนำกล้อง Dome Camera มาติดตั้ง

 

กล้อง Dome Camera พร้อมขาตั้งกล้องหลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

 

หลังจากเดินท่อเหล็ก EMT และทำการ Wiring Cable ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย ทีมช่างของเราก็เริ่มเข้ามาจัดการกับสายและอุปกรณ์ต่างๆในตู้โหนด เริ่มจากการจัดการเรื่องมาร์คสาย เข้าหัว Lan, Splic หัว Fiber Optic และเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในตู้โหนด พร้อมทำการเก็บระเบียบสายให้สวยงามและง่ายต่อการบำรุงรักษาในอนาคต (ช่วงที่กำลังติดตั้ง เริ่มมีการระบาดของไวรัส Covid 19 ทีมช่างของเราจึงต้องใส่ Mask เพื่อทำการมาตรการความปลอดภัยของรัฐบาล)

 

ทีมช่างจัดสายให้เป็นระเบียบ เริ่มทำการเข้ามาร์คสายและเข้าหัว

 

ทีมช่างทำการเข้าหัว Fiber Optic ด้วยเครื่อง Fusion Splicer

 

เตรียมช่างเตรียมจัดสายภายใน Splice Tray เพื่อติดตั้งในตู้โหนด

 

ทีมช่างเริ่มทำการจัดอุปกรณ์ในตู้โหนดให้เป็นระเบียบ

 

ภาพรวมการจัดสายภายในตู้โหนดของทีมช่างของเรา หลังจากต่อสายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

 

หลังจากติดตั้งกล้องทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว เรามาดูผลงานการติดตั้งกล้องของทีมช่างของเรากันเลยครับ เริ่มจากกล้องภายในอาคาร เป็นกล้อง Dome Camera ความละเอียด 3 ล้านพิกเซลทั้งหมดครับ

 

กล้อง Dome Camera บริเวณทางเดินหลักของอาคาร

 

งานติดตั้งโดยทีมช่างของเราดูแบบใกล้ๆ ดูเรียบร้อย มาตรฐาน และสวยงาม

 

กล้อง Dome Camera ติดตั้งสองตัวบริเวณทางเดินอีกฝั่งของอาคาร

 

ติดตั้งกล้อง Dome Camera บริเวณทางออกของอาคาร

 

ต่อด้วยกล้องภายนอกอาคาร ติดตั้งบนเสาไฟส่องสว่าง เป็นกล้อง Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลของ HIKVISION ทั้งหมด 22 ตัวครับ

 

กล้องภายนอกอาคาร เป็นกล้องของ HIKVISION ติดตั้งบนเสาไฟส่องสว่าง

 

ติดตั้งบนเสาไฟส่องสว่าง ซ่อนสายฝังดินใต้ถนนเพื่อความสวยงาม

 

กล้องภายนอกบริเวณรอบๆ ตัวอาคาร

 

งานติดตั้งได้มาตรฐานและสวยงามของทีมช่างของเรา

 

กล้องเฝ้าระวังภายนอก แทบจะเห็นทุกมุมของบริเวณรอบนอกอาคาร

 

บริเวณด้านข้างอาคารด้านนี้ ติดกล้องเฝ้าระวังถึงสองตัวครับ

 

กลังจากได้ดูการเดินสายสัญญาณ และงานการติดตั้งกล้องของทีมงานของเราแล้ว เราไปดูอุปกรณ์ต่างๆ ในตู้ Rack Server ในห้อง Control Room กันบ้างดีกว่าครับ มีการติดตั้งจอ Monitor พร้อมเครื่อง Computer สำหรับการดูเหตุการณ์ต่างๆย้อนหลัง เพื่อความสะดวกสำหรับทีมผู้ดูแลอาคาร

 

ภาพรวมของห้อง Control Room มีการติดตั้ง Monitor สำหรับกล้องทุกตัว ทั้งในและนอกอาคาร

 

ติดตั้งเครื่องบันทึกภายในตู้ Rack แบรนด์ BOSCH และ HIKVISION

 

ทีมช่างเทคนิค เริ่มทำการเทรนนิ่งระบบให้แก่ผู้ดูแลระบบของอาคาร

 

ผู้เข้าอบรม ฟังการเทรนนิ่งของทีมเทคนิคของเราอย่างสนใจ

 

หลังจาก Wiring Cable และติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเซ็ตระบบเรียบร้อยแล้ว ทีมช่างเทคนิคของคอมพลัสฯ ก็ได้เข้าอบรมการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดของทั้ง BOSCH และ HIKVISION ให้แก่ผู้ที่กี่ยวข้องในการดูแลระบบของ ม.เกษตรฯ พร้อมส่งมอบงานติดตั้งให้แก่ลูกค้า