บริษัท คอมพลัส โซลูชั่น จำกัด และคณะตัวแทนจำหน่าย เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน AVTECH ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็ม ซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ คณะเดินทางทั้งหมดนัดเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่เช้าตรู่เพื่อเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน

 

วัตถุประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้เพื่อเยี่ยมชมเทคโนโลยีใหม่ๆและขั้นตอนการผลิตกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพทั้งระบบ Analog และ Network Camera จากโรงงาน AVTECH โดยตรง พร้อมกับร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่ใช้กับงานโปรเจ็คขนาดต่างๆ โดยวิศวกรของทาง AVTECH เป็นผู้บรรยาย รวมทั้งแนะนำเทรนด์สินค้าตัวใหม่ที่ใช้สำหรับงานโปรเจค ซึ่งจะให้ตัวแทนจำหน่ายได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดในอนาคตอีกด้วย

 

ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

 

ถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวนโดยสวัสดิภาพ

 

แวะรับประทานอาหารกลางวันก่อนเข้าโรงแรมที่พัก ร้านติ่มซำที่มีชื่อเสียงของไทเป

 

ตัวแทนคอมพลัส โซลูชั่น เดินเที่ยวชมตัวเมืองไทเปหลังเช็คอินเข้าโรงแรมที่พักแล้ว

 

ตัวแทนคอมพลัส โซลูชั่น ถ่ายรูปร่วมกับคุณกิตติชัย โดยมีตึก Taipei 101 เป็นฉากหลัง

 

บรรยากาศยามเย็นบริเวณหน้าอนุสรณ์สถาน ซุน ยัดเซน

 

เที่ยวชมเมืองไทเปยามค่ำคืน ก่อนกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมที่พัก เตรียมตัวเข้าเยี่ยมชมโรงงาน AVTECH ในวันพรุ่งนี้

 

ตอนเช้าออกเดินทางจากโรงแรมที่พักไปโรงงาน AVTECH

 

คณะของเราเดินทางมาถึงโรงงาน AVTECH

 

คณะตัวแทนจำหน่าย เดินเข้าสูอาคารสำนักงานของ AVTECH

 

โถงอาคารสำนักงาน AVTECH

 

ตัวแทนคอมพลัส โซลูชั่น กับอีกแอคชั่นในโรงงาน AVTECH ซึ่งปกติจะไม่ให้เข้าเยี่ยมได้ชมง่ายๆ

 

สินค้ารุ่นใหม่ของ AVTECH ในห้องแสดงสินค้า

 

ห้อง Control Room เต็มไปด้วยกล้องวงจรปิด

 

ห้องทดลองสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดของ AVTECH

 

ตัวแทนคอมพลัส โซลูชั่น ขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

วิศวกรของ AVTECH เริ่มบรรยายระบบใหม่ล่าสุดในปี 2014

 

เทรนด์สินค้าตัวใหม่ของ AVTECH "Mars Series"

 

"Apollo Pro Series" สำหรับงานโปรเจคที่ตัวแทนทุกท่านรอคอย

 

ประธานบริหาร AVTECH มอบใบประกาศนียบัตรให้กับตัวแทนคอมพลัส โซลูชั่น

 

หลังจากฟังบรรยายเสร็จทาง AVTECH จึงพาเดินชมไลด์ผลิตสินค้า ซึ่งทาง AVTECH ขอความรวมมือไม่ให้ถ่ายรูปไลด์ผลิตสินค้า (ความลับของบริษัท) เมื่อดูการผลิตสินค้าเสร็จเรียบร้อย จึงพามาดูห้องทดสอบสินค้า ทางตัวแทนคอมพลัส โซลูชั่น จึงสามารถเก็บภาพบางส่วนในห้องทดสอบสินค้า มาให้ทุกท่านได้ชมครับ

 

สินค้าในห้องทดสอบสินค้าของ AVTECH (Network Camera)

 

เต็มไปด้วยกล้อง Network Camera เต็มไปหมด

 

NVR รุ่นล่าสุดใน Project "Apollo Pro Series"

 

ภาพที่ได้จากกล้องในห้องทดสอบสินค้า

 

หลังเสร็จการเยี่ยมชมการผลิตสินค้ เรียบร้อยแล้ว ทาง AVTECH ได้นำคณะตัวแทนจำหน่าย เดินทางมายังตึก Taipie 101 ซึ่งล่าสุด AVTECH ได้รับเลือกให้ติดกล้อง Network Camera ในอาคารเพื่อรักษาความปลอดภัยทั้งอาคารโดยใช้กล้อง Network Camera ทั้งหมด 1,200 ตัว ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของ AVTECH

 

ตึก Taipie 101 ซึ่ง AVTECH ได้รับเลือกให้ติดกล้อง Network Camera ทั้งอาคาร

 

หลังจากนั้นได้พาคณะตัวแทนรับประทานอาหาร อาหารอร่อยอีกเช่นเคยครับ

 

ตัวแทนคอมพลัส โซลูชั่นถ่ายรูปร่วมกับ Maketing Director AVTECH

 

ตัวแทนคอมพลัส โซลูชั่นเที่ยวชมตลาดกลางคืนของ Taipei ก่อนกลับโรงแรมที่พัก

 

เช้าวันรุ่งขึ้นคณะตัวแทนเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในกรุงไทเป

 

พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กง ซึ่งมีการจัดแสดงสมบัติโบราณวัตถุและศิลปะต่างๆ

 

แวะชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ณ จตุรัสเสรีภาพแห่งไทเป ก่อนออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ