บริษัท คอมพลัส โซลูชั่น จำกัด เริ่มต้นเปิดกิจการตั้งแต่ปี 2548 จากธุรกิจจำหน่ายปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในชื่อ "ฮาร์ทเทค คอมพิวเตอร์" เน้นไปทางด้านการค้าปลีกและงานบริการซ่อมคอมพิวเตอร์

 

ต่อมาได้ขยายธุรกิจโดยได้ทำการจดทะเบียนชื่อบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ "บริษัท คอมพลัส โซลูชั่น จำกัด" ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีการย้ายสถานประกอบการมาตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ดำเนินธุรกิจด้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่นเดิม แต่เพิ่มเติมธุรกิจกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยเข้ามาบริการลูกค้า และทำการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเป็นทั้งค้าปลีกและค้าส่ง โดยเน้นหนักไปทางด้่านงานบริการลูกค้ามากขึ้น มีบริการทั้งในและนอกสถานที่ มีการให้บริการหลังการขาย ได้การตอบรับที่ค่อนข้างดีมาก ๆ จากลูกค้า ซึ่งให้ความกรุณาแนะนำ-บอกต่อ จนทำให้ฐานลูกค้าในกลุ่มสินค้ากล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เติบโตสูงมากขึ้นเรื่อยๆ

 

ต่อมาในปี 2554 บริษัทฯให้ความสำคัญของการบริการลูกค้า และต้องการขยายธุรกิจกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ จึงมีนโยบายย้ายสำนักงานใหญ่จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2 เนื่องจากที่ตั้งเดิมอยู่ในศูนย์การค้า ซึ่งไม่สะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า เนื่องจากเวลาเปิดของศูนย์การค้าคือ 11.00 น. ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ช่วงก่อนเวลาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ณ อาคารเลขที่ 540 ซอยพระรามสอง 60 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เพื่อให้บริการลูกค้าได้เต็มที่มากขึ้น เปิดทำการตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 17.00 น. ด้วยนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนของบริษัทฯ ซึ่งมิได้คำนึงถึงกำไรสูงสุดเป็นที่ตั้ง หากแต่คำนึงถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับ ประกอบกับนโยบายส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคคลกรในองค์กร ทางบริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายส่งบุคคลากรไปดูงานต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในงานการติดตั้งของลูกค้า ตลอดจนงานบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความประทับใจและความมั่นใจสูงสุดให้ลูกค้า เพราะเราคิดอยู่เสมอว่าลูกค้าคือ "ผู้มีพระคุณ" กับเราตลอดมา