สำหรับลูกค้าที่ต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทาง "เรา" สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางด้านล่าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆมาทางอีเมล์ info@complussolution.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 086-337-0502

 

ระเบียบการสมัครตัวแทนจำหน่าย

< กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารให้บริษัทฯ (พร้อมเอกสารตามที่ระบุ)

< หลังจากส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว บริษัทฯจะทำการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมออกใบรับรองตัวแทนจำหน่ายให้

< หลังจากที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้ว บริษัทฯจะทำการจัดส่งรายละเอียดสินค้าและราคา พร้อมโปรโมชั่นให้แก่ตัวแทน

< สิทธิพิเศษสำหรับตัวแทน สามารถสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ได้ในราคา Dealer Prices

 

เอกสารประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่าย

< ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย

< หนังสือรับรองบริษัท

< ภ.พ.20 หรือ 01

< สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม

< แผนที่บริษัท / ที่ส่งสินค้า

< ภาพถ่ายร้านค้า / สถานประกอบการ

 

ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย